Jobba som konsult inom försvarsbranschen

Försvarsmakten har tre inriktningar när det kommer till arbeten. Det är möjligt att jobba som soldat, sjöman, officer, specialofficer, reservofficer eller civilt. Det finns även möjlighet att arbeta deltid inom försvaret. Då finns det möjlighet att ha en annan sysselsättning vid sidan om. För att arbeta som civil inom försvarsmakten behöver du inte ha genomfört…

Militära transporter

Militära transporter och militär logistik är ett intressant område som är förenat med andra utmaningar än motsvarande civila transporter. När den militära logistikkedjan planeras så måste ett flertal faktorer tas i beaktande. Dels är det ofta känslig eller stöldbegärlig utrustning som ska transporteras, och dels måste det kunna fungera lika smidigt i både krigs- och…

ezy