Civila fordon i Försvarsmakten

Försvarsmakten är en väldigt bred myndighet med stora behov av olika sorters kompetens. Det gäller inte minst inom områdena logistik och fordonstjänst. Här används en mängd olika fordon och det behövs folk som kan köra dem. Det innebär att du som har rätt typ av körkort har flera karriärmöjligheter inom militären även om du inte vill bära uniform.

Lastbilar och liknande

I Försvarsmakten transporteras både folk och material på lastbilar. Om du gör värnplikten kan du få möjlighet att få ett militärt förarbevis på sådana. Värnpliktiga är dock bara tillfälligt anställda, vilket gör att det finns ett stort behov även av icke-militärer som kan framföra den här typen av fordon. Du som har ett lastbilskort och till exempel har vana av att köra en ATV vagn med tipp från Kellfri kan alltså rätt enkelt få ett bra statligt jobb. Ofta betalar det bättre och ger bättre förmåner än civila motsvarigheter. Det är dessutom ett väldigt roligt och omväxlande jobb där du får möjlighet att använda din kompetens till förmån för rikets försvar.

MC och personbilar

Försvarsmakten har också en mängd olika “vanliga” fordon som motorcyklar och personbilar. Bilar används mycket i den dagliga verksamheten medan motorcyklar mer används för speciella ändamål. Det finns en särskild kategori soldater som heter MC-ordonnanser. Dessa är ofta en del av hemvärnet, alltså frivilliga, och har till uppgift att åka mellan olika platser och lämna bud. För att ta hand om denna flotta av fordon behövs det givetvis också en stor mängd mekaniker som också de är civilanställda. Så även du som gillar att meka med och ta hand om fordon kan lätt få jobb i Försvarsmakten.

Related Posts

ezy