Andra världskriget i många sammanhang

Få krig i mänsklighetens historia är så väldokumenterade som andra världskriget. Det är mycket tack vare att det fanns kameror 1938-1945 då kriget påverkade stora delar av världen.

TV-spel

Andra världskriget har avbildats i mängder med tv-spel. Vapnen som använts och militärerna som avbildats har varit mycket verklighetstrogna. Med tanke på att grafiken är så pass bra som den är år 2019 kan man faktiskt uppleva kriget som om man själv vore i det. De allra blodigaste spelen som är mest verklighetstrogna har ofta märkningen PEGI-18 vilket innebär att endast myndiga personer är rekommenderade att spela det.

TV-serier

TV-serier har en stor potential eftersom de verkligen kan återge detaljer på ett sätt som många gillar. De är dessutom generationsöverskridande, långtifrån alla pensionärer spelar tv-spel men desto fler kollar på tv-serier. Winston Churchill har fått sin berättelse återgiven i serien med samma namn. De skådespelare som spelar verkliga karaktärer ska helst likna verklighetens profiler så mycket som möjligt. Tittaren ska kunna känna att det är Churchill som säger de där orden eller gör den där handlingen.

Museum

Om man går till ett museum som har en utställning om andra världskriget får man se de exakta militära kläderna och vapnen som användes. I vissa fall får man även prova att hålla en gammal bössa eller sätta på sig en tung hjälm. Det är spännande för många att se hur saker och ting faktiskt såg ut och vilka krigshinder med mera som fanns. Samtidigt är det en källa till sorg och tankeverksamhet om man exempelvis får se hur gaskamrarna i koncentrationslägren såg ut. Det kan vara svårt att föreställa sig för en modern människa hur pass likgiltiga ledare var inför att splittra på familjer och grupper för sina personliga måls skull.

Finns det överlevare från dessa dagar?

Det finns gott om överlevare från andra världskriget. Det finns cirka 2000 personer nu i Sverige födda år 1920 som var 18 år 1938 och alltså aktuella att värvas till armén. Av dessa är ungefär hälften män vilket gör att det definitivt finns de kvar i livet som stred för Sveriges och allierades skull. Vill man ta vara på deras erfarenheter måste man dock passa på och fråga nu, för det finns inte hur mycket tid som helst kvar. Det är något som journalister ofta tar fasta på när de intervjuar gamla människor som upplevt historiska händelser.

Varför är andra världskriget fortfarande aktuellt?

Krig är något som berör människor på flera fronter. Det kan vara både nervkittlande och obehagligt att läsa om. Många kan inte ens föreställa sig hur det är att vara soldat vilket också bidrar. Samtidigt är andra världskriget något som man kan prata med nästan vem som helst om.

Related Posts

ezy