Göra karriär som militär advokat

Även inom militären finns ett stort fokus på juridik. Försvarsmakten har en egen juridisk avdelning som arbetar med att ge stöd åt hela organisationen. Den som har stort intresse av advokatyrket, samtidigt som de brinner för militära frågor, bör överväga den karriärvägen.

Vad gör en militär advokat?

I det stora hela har de samma uppgifter som en vanlig civil advokat. Skillnaden är att de arbetar med militär personal. Ett typexempel kan vara att någon som gör lumpen känner sig felbehandlad och behöver rättslig hjälp, eller att en anställd inom Försvarsmakten behöver juridiskt stöd. Givetvis har också militären behov av en advokat offentlig upphandling på grund av alla upphandlingsprocesser som ofta rör väldigt stora belopp. En sådan advokat kommer bland annat hjälpa till med förberedelser och granskningar för att säkerställa att allting går rätt till.

Behöver en militär advokat göra lumpen?

Det är en klar merit att göra den militära grundutbildningen, men inte nödvändigtvis ett krav. Försvarsmakten samarbetar med mycket civil personal och många anställda inom Försvarsmakten väljer att arbeta inom det civila när de känner sig klara med sin militärtjänstgöring. Samtidigt är förstås den militära erfarenheten ovärderlig i vissa situationer. Det blir lättare att sätta sig in i de militära frågorna, oavsett om det är en advokat för offentlig upphandling eller kanske en advokat som arbetar med familjerätt för klienter inom militären.

Varför vill många bli militära advokater?

Mycket beror nog på influenser från USA där de har enormt många yrkesmilitärer som inte sällan hamnar i problem med rättsväsendet. Det finns många filmer och tv-serier där hela handlingen kretsar kring advokater eller åklagare som försöker reda ut vilka militärer som antingen bör straffas eller gå fria. Ofta handlar det om liv och död. I det verkliga livet är rättsfallen sällan lika extrema. Ofta handlar det om offentlig upphandling, diskrimineringsärenden och dylikt. Arbetsuppgifterna är ändå väldigt spännande och ofta rör de militära kontrakten eller skadestånden enorma belopp som företag i civilsamhället sällan stöter på.

Den som känner att både advokatyrket och militären lockar gör med fördel först lumpen och kan eventuellt sedan gå vidare med ytterligare militärtjänstgöring. Därefter krävs dock advokatutbildning och en advokatexamen. Sedan är det bara att ansöka om en tjänst på Försvarsmaktens juridiska avdelning.

Related Posts

ezy