Kommer militärer fortsätta finnas i framtiden?

Vi lever i en orolig tid där nya spänningar blossar upp konstant medan existerande inte verkar upphöra. Många experters farhågor är att ett tredje världskrig är att vänta.

Ur ett svenskt perspektiv

Satsningarna på Försvarsmakten är högst beroende av dagens politiska viljor. Det kan tyckas svårt för många politiker att inse behovet av en försvarsmakt när det varit fredstid så länge i Sverige. Sverige har också ett ostabilt parlamentariskt läge eftersom dagens Socialdemokratiska regering är historiskt svag med en stark opposition. Något som på senare år rönt stor uppmärksamhet och orsakat rädsla är Rysslands stridsflygplan som vid flera tillfällen kommit väldigt nära svenska flygplan, vilka inte försökt provocera Ryssland.

Det talas ofta om hotet från Ryssland eftersom det landet är känt för sin aggressiva erövringsstrategi. Ryssland är dessutom ett betydligt större land än Sverige och har som en logisk följd av det här en större militärmakt. Många politiker har höjt sina röster för att satsa mer pengar på försvaret till följd av det här.

Möjligt att soldater försvinner

Som man kan utläsa från artikeln om digital krigföring kommer behovet av fysiska soldater troligen minska. Det finns inget incitament att ha en stor mänsklig armé då det räcker för makthavarna att trycka på några knappar för att utsända missiler mot utvalda mål.

Något som dock talar emot den teorin är att soldater i vissa länder upprätthåller freden på gatorna. De skyddar civilbefolkningen mot grovt kriminella, något en datastyrd robot på distans omöjligen hinner göra på några sekunder. Man ska ej heller glömma att de som inte har någon civil karriär helst vill ha kvar sina jobb som militärer, det är något som kan hejda makthavare att avsätta hela arméer.

Kommer utbildningen ändras?

GMU och dess krav kan revideras om det är för få sökande. Så har exempelvis gjorts med polisutbildningen, vars fysiska och intellektuella krav sjunkit.

Related Posts

ezy