Militära transporter

Militära transporter och militär logistik är ett intressant område som är förenat med andra utmaningar än motsvarande civila transporter. När den militära logistikkedjan planeras så måste ett flertal faktorer tas i beaktande. Dels är det ofta känslig eller stöldbegärlig utrustning som ska transporteras, och dels måste det kunna fungera lika smidigt i både krigs- och fredstid. Inom den svenska försvarsmakten är det FMLOG, Försvarsmaktens logistik, som ansvarar för att alla transporter ska ske säkert och effektivt.

Förflyttning av materiel

När Försvarsmakten övar eller bedriver annan verksamhet är det mycket materiel som ska flyttas från plats A till plats B. Det rör sig dels om mat, tält och annan praktisk utrustning. Men också om vapen och ammunition. Den senare måste givetvis planeras särskilt och transporteras i täckta bilar, i vissa fall med beväpnad eskort. Det är något som kan fungera som inspiration även för till exempel sportskyttar eller jägare som vill kunna känna sig säkra på att inte bli stoppade och rånade av någon som vill åt deras utrustning. Se till att köra era vapen i särskilda transportbilar anpassade för ändamålet och att inte prata allt för mycket om det ni ska transportera. Inom militären kallas det för OPSEC, operational security.

När det kommer till transport av tunga fordon, artilleripjäser, stridsvagnar med mera, så behöver dessa förflyttas på särskilda maskintrailrar. De kan dels inte röra sig tillräckligt snabbt för egen maskin för att det ska vara effektivt, och dels gör larvfötter och band stor skada på asfalt och andra vägunderlag. De som ansvarar för dessa transporter är tungtransportkompaniet som är förlagt på Skaraborgs regemente.

Transport av personal

Den som gjort lumpen eller på annat sätt haft med militära transporter av personal att göra är säkert medveten om att det tenderar till att vara ett obekvämt sätt att färdas på. Ofta trängs många människor ihop på ett lastbilsflak eller i lastutrymmet på ett Herculesplan. Det är ett effektivt sätt att flytta många människor snabbt för att kunna lösa en uppgift eller slå upp förläggning. Det här är ingenting som är tillåtet civilt utan bara i militärt syfte. I Försvarsmaktens förarutbildning för lastbil ingår också ett delmoment där förarna får lära sig att framföra sina fordon med personal på flaket på ett säkert sätt.

Related Posts

ezy