Digital krigföring

Digital krigföring förekommer redan i stor utsträckning, vilket ofta handlar om att man angriper fiendens datanätverk. Troligen kommer den digitala krigföringen att expandera och soldater kommer mer och mer att jobba över internet istället för på krigsfältet.

Ta reda på information om fienden

Något som görs frekvent av Försvarets radioanstalt är att ägna sig åt cyberförsvar. Många gånger handlar det om att ta reda på hur fientliga länder eller terrorister beter sig, vilka mönster de har och så vidare. Den information som FRA tillskansar sig är hemlig, medborgare har alltså inte rätt att enligt offentlighetsprincipen ta reda på vad som egentligen sker i ett ärende.

Attackera vanliga privatpersoners nätverk

Något som vissa länder gör är att nästla sig in i privatpersoners nätverk antingen för att samla in information eller för att göra privatpersonerna rädda. Ibland handlar det bara om en markering att den främmande makten vill få individerna att känna sig maktlösa, så till vida att de tror att deras egna militära styrkor inte kan skydda dem.

Stänga ned militära datanätverk

Om den främmande makten lyckas stänga ned ett lands militära datanätverk är mycket vunnet då de senares handlingsförmåga minskas på grund av att många operationer sker digitalt.

Related Posts

ezy