Vad är en militär?

En militär är en person (man eller kvinna) som representerar krigsmakten i en viss nation, exempelvis Försvarsmakten i Sverige eller US Army i USA.

Militärer får bära vapen

Militärer är tillsammans med poliser och jägare samhällsgrupper som enligt lag är exkluderade från förbudet att använda vapen. Det innebär inte att soldaten får ta med sig vapnet hem och bära omkring det synligt på fritiden, utan vapenbärandet är berättigat vid yrkesutövande. Militärer får inte bära vilka vapen som helst utan de ska vara godkända och kvalitetssäkrade. Något som militärer övar mycket på är att sätta ihop ett vapen, ladda det med ammunition, säkra, nedmontera vapnet och så vidare. Den rigorösa vapenträningen ämnar att förbereda soldaten på snabba ryck i skarpt läge.

Vad kännetecknar en militär?

Militärens huvudsakliga uppgift är att skydda Sverige mot fiendemakter som angriper eller försöker angripa människor, byggnader eller viktiga samhällsfunktioner i landet. Organisationen stöttar också samarbetsländers militärstyrkor i krigshärdar världen över. Försvarsmakten involverar trupper, den något skämtsamma frasen “One man army” som ofta sägs i filmer är inte något som existerar i Sverige.

Personerna som representerar Försvarsmakten kallas för militärer eller soldater. Det finns olika gradbeteckningar inom försvaret som man successivt når upp till, ungefär som systemet med att nå svart bälte i en kampsport. Den finaste beteckningen heter överbefälhavare och till dags dato (2019) heter vederbörande Michael Bydén. Som militär får man lov att ha en civil karriär vid sidan av, faktum är att de flesta soldater har ett jobb utöver militären. Man får satsa helhjärtat på den militära karriären också.

Hur blir man militär?

För att bli militär i Sverige måste man genomgå GMU som är en akronym för “Grundläggande militär utbildning”. Först måste man dock genomgå en prövning för att Försvarsmakten ska testa ditt psyke och din kroppsliga fysik. Det här görs för att sålla ut olämpliga kandidater som av någon anledning inte tros klara av slitgörat som militär.

Förr i tiden kallades samma process för lumpen, skillnaden var att alla män kallades in utom dem som uppenbart inte tolererade militära uppgifter. Den allmänna värnplikten försvann år 2010 för att sedan återuppstå i ett stort format år 2018. Den 18-åring som underlåter att inkalla sig för prövningar inför GMU trots kallelse och utan giltigt skäl för frånvaro kan bli dömd till böter eller fängelse.

Att vara militär härdar

Livet som soldat kan vara mycket påfrestande och lite sömn i kombination med matbrist är vanligt. Lägg därtill det faktum att man sover i stora tält tillsammans med många andra i samma situation så bäddar det för att man blir härdad. Det var vanligt att förr säga att “lumpen gör män av pojkar” eftersom de unga männen fick lära sig att ta ett stort ansvar både för sig själva och förbundet.

Related Posts

ezy