Militära strategier

Försvarsmakten har många strategier (långsiktiga planer) för att skydda Sverige mot angrepp och för att bevara freden i landet. För att förstå dessa strategier måste man veta vilket organ som styr över Försvarsmakten, som är en myndighet.

Konstanta övningar

I fredstid råder konstanta militärövningar för att förbereda soldaterna för eventuella krig. Ju mer en soldat tränat på en uppgift desto mer automatiserat utförs uppgiften, vilket är en stor trygghet för medborgarna. Kvinnor och män tränar ungefär likadant, kvinnor kan dock ha lägre krav på hur mycket de ska kunna bära exempelvis. Man kan inte bortse från könsskillnader gällande fysiska uppgifter i militär verksamhet.

Försvarsdepartementet beslutar strategier

Regeringskansliets försvarsdepartement är den organisation som är överordnad Försvarsmakten. Här sitter den socialdemokratiske politikern Peter Hultqvist som högste chef för försvarsfrågor i Sverige. Hultqvist har mandat att påkalla Försvarsmaktens uppmärksamhet om viktiga skeenden som kan hota Sveriges befolkning. Departementet fungerar också som en remissinstans för när budgeten ska fastslås. Som med alla andra samhällsfunktioner i Sverige skiljer sig det ekonomiska behovet åt från år till år. 2018 års behov är troligtvis inte relevanta för 2019 års behov. Försvarsmakten är på så sätt sårbar eftersom den alltid formas efter hur omvärlden ser ut och vilka konflikter som råder globalt sett.

Cyberförsvar

En mycket modern företeelse är länder som begår cyberdåd mot andra statsmakter. Det kan exempelvis handla om att värdefulla it-system släcks ned eller att flygplatser och sjukhus respektive datanätverk släcks ned. De som jobbar med cyberattacker är ofta hackare och är duktiga på att infiltrera diverse nätverk. Även hemlig avlyssning förekommer.

Sveriges svar på det här är att anställa kompetenta individer som har erfarenhet av att jobba med nätverk. Det kan handla om före detta hackare, programmerare, dataingenjörer med flera yrkesgrupper. Deras uppgifter är dels att bygga säkra och motståndskraftiga datanätverk och dels att upptäcka potentiella faror och angrepp innan något allvarligt händer.

Hemliga baser och militära byggnader

Runt om i Sverige finns undangömda byggnader och militära baser som varken medborgarna eller andra länder får veta var de ligger. Anledningen är att fiender i krig ofta riktar in sig på att förstöra militära verksamheter först, för att förhindra tufft motstånd. Om ingen militärstyrka kan skydda civilbefolkningen så gör det att den sistnämnda gruppen får det svårare att överleva.

Kamouflage

Kamouflage är en klassisk militär strategi. Genom att klä sig i färger som efterliknar naturmiljöer smälter soldaterna lättare in i omgivningen, således får motståndarna svårare att upptäcka soldaterna.

Related Posts

ezy