Författare: alexandra

Militära transporter

Militära transporter och militär logistik är ett intressant område som är förenat med andra utmaningar än motsvarande civila transporter. När den militära logistikkedjan planeras så måste ett flertal faktorer tas i beaktande. Dels är det ofta känslig eller stöldbegärlig utrustning som ska transporteras, och dels måste det kunna fungera lika smidigt i både krigs- och…

Militärhelikoptrar

Inom det militära används helikoptrar för olika syften. Det vanligaste är att de används för trupptransporter, men det finns också helikoptrar som är avsedda för andra syften. De vanligaste bland dem är attackhelikoptrar, helikoptrar som används för att bekämpa ubåtar och helikoptrar till för observation. Militärhelikoptrar i all ära, men nu när våren är här…

ezy