Värnplikt – en chans att utvecklas

Drömmer du om en utbildning och arbete inom det militära? Just nu genomförs en rad förändringar inom militären och inom några år ska man ha öppnat upp fler anläggningar för både utbildning och arbete inom det militära. Oavsett om du planerar för en fortsatt karriär inom det militära eller inte så är värnplikten ändå en chans och en möjlighet i ditt framtida yrkesliv. T.ex. att arbeta med utveckling och försäljning av dubbeldörr, dörrar med säkerhet som tom skulle passa militärens höga krav! Det är även bra för din egen utveckling. Inom militären får du träna upp en rad olika förmågor och utveckla färdigheter som du annars inte haft en chans till att få. Kanske har du precis fått papper hem om mönstring eller undrar hur det går till den när den dagen närmar sig. Om du är nyfiken så läs vidare!

Mönstring

När du fyller 18år gammal är det dags. Kort efter din födelsedag så får du ett brev hem om s.k. mönstringsplikt och vad det innebär. Du kommer att få svara på frågor om dig själv och blir du kallad till mönstring är du enligt lag förbunden att göra det. Vid mönstringen kan man kort påstå att man går igenom kallades lämplighet för att genomgå grundutbildningen i försvaret. Om du inte får genomgå värnplikt så kan du alltid söka till mönstringen vid ett annat tillfälle.

Om du blir antagen

Om du blir antagen till grundutbildningen i försvaret så varierar det hur lång tid den kommer att pågå men mellan ett halvår till ett år och tre månader är det mest vanliga. Du behöver inte oroa dig för att tvingas avbryta dina studier om du blir antagen utan grundutbildningen startar efter att du tagit din examen från gymnasiet eller avslutat utbildningen av andra skäl. Om du skulle känna helt plötsligt när du påbörjat utbildningen att du vill avbryta den så är det inte möjligt p.g.a. totalförsvarsplikt. Vid särskilda skäl kan du få avbryta utbildningen men det ska till synnerligen särskilda skäl för att försvarsmakten ska godkänna det. Om du inte skulle inställa dig till den mönstring du kallats till eller till grundutbildningen så kan du komma att åtalas och dömas – antingen till böter eller fängelse.

Fler vägar inom Försvaret

Om du blir godkänd på grundutbildning så finns det flera karriärmöjligheter inom Försvaret. Du kan arbeta både som militär eller sjöman eller välja att genomgå någon av de olika officersutbildningar som finns att tillgå. Några exempel på officersutbildningar är Officer, Specialist-Officer eller Reserv-Officer. Mer om dessa utbildningar finns att läsa om på Försvarets hemsida.

Related Posts

ezy