Militärhelikoptrar

Inom det militära används helikoptrar för olika syften. Det vanligaste är att de används för trupptransporter, men det finns också helikoptrar som är avsedda för andra syften. De vanligaste bland dem är attackhelikoptrar, helikoptrar som används för att bekämpa ubåtar och helikoptrar till för observation.

Militärhelikoptrar i all ära, men nu när våren är här och sommaren står inför dörren har väl de flesta helt andra projekt att ta itu med. Inte minst är det många av oss som redan nu börjat påta i trädgården. Om du inte redan gjort alla nödvändiga inköp så finns det en suverän butik på nätet där du kan hitta allt du behöver inför sommarsäsongen. Byggmax har inte bara byggvaror, de har också ett stort sortiment för din trädgård, vilket inkluderar allt som behövs för byggprojekt såväl som för odling.

Det första kriget där helikoptrar användes i offensiva roller var Vietnamkriget som pågick från början av 1960-talet till mitten av 1970-talet. För det syftet hade amerikanska armén helikoptermodellen AH-1 Cobra. Det var också den modellen som stod som förlaga för ett upplägg som numera är standard i de flesta moderna attackhelikoptrarna. Det betyder två besättningsmän, pilot och skytt, samt vingar på helikopterns sidor där vapnen är monterade. Attackhelikoptrar används vanligtvis som understöd för marktrupper, i synnerhet för att bekämpa stridsvagnar. Till hjälp för uppdraget har de ofta utrustats med avancerade sensorer med kapacitet att upptäcka kamouflerade marktrupper.

Related Posts

ezy