Moment 22

Moment 22 är ett klassiskt dilemma som myntats efter boken med samma namn. Dilemmat i boken går ut på att man för att man ska bli friskriven från militärplikt måste man vara svårt psykiskt sjuk, men för att göra det ska man skriva i en blankett – något som man endast anses vara kapabel till om man är frisk. Det blir alltså ett moment 22 där du i princip måste fortsätta jobba som militär.

Hur fungerar det i verkliga livet?


Boken Moment 22 är helt fiktiv och är skriven av Joseph Heller. I verkliga livet finns inget Moment 22 eftersom man i Sverige enkelt kan dra sig ur sitt förvärv i försvaret. Är du dock fast anställd kan du behöva vänta på att uppsägningstiden tar slut, vilket oftast är 3 månader. Försvarsmakten har uppsägningstid precis som civila yrken.

Vanligaste anledningen till att sluta som militär

För de som har en civil karriär handlar det ofta om att man fullt ut vill ägna sig åt den och sin familj. För de som inte har det handlar det ofta om skador av diverse slag eller att man inte trivs med jobbet längre.

Related Posts

ezy