Robotar

Något som kommer mer och mer är krigföring med robotar. Det är inte otänkbart att många framtida soldater kommer att vara just robotar.

Varför ses robotar som framtida soldater?

Fördelarna med att använda robotar är många. Robotar behöver inte gå på toaletten, de behöver inte äta mat och de förbrukar inget vatten. Det är något som kan gagna många krig som utspelar sig i ökenområden där resurserna är knappa. Samtidigt sörjer ingen familj om en robot skulle gå sönder, men om en mänsklig soldat dör sörjs denne allt som oftast.

Nackdelar med robotar

Robotar behöver drivas av el och än så länge finns det inga effektiva robotar som kan drivas av rena solceller, i varje fall inte längre perioder. De behöver helt sonika laddas för att kunna drivas framåt kontinuerligt. I framtiden är det högst tänkbart att anta att robotar kan drivas helt av solens energi.

Något som också gnager i mångas medvetande är det etiska perspektivet. Är det okej att skapa “mördarrobotar” som inte har en egen vilja och som heller inte kan åtalas för krigsbrott? Det är kanske det största motargumentet för många forskare och beslutsfattare till att avstå från robotar. Att åtala den som skapade roboten kan vara svårt eftersom många olika individer kan ha bidragit till utvecklingen av roboten.

Robotar som bär på packning och skadade soldater

Redan idag finns det robotar som har utvecklats för att bära på packning. I många fall klarar roboten att bära tio gånger så mycket som en vanlig man klarar av. Dessutom har robotar som kan bära på skadade till sjuklägren utvecklats. Den här utvecklingen ses av många som högst positiv och något som kan förenkla vardagen för soldater och förband i allmänhet.

Related Posts

ezy