Jobba som konsult inom försvarsbranschen

Försvarsmakten har tre inriktningar när det kommer till arbeten. Det är möjligt att jobba som soldat, sjöman, officer, specialofficer, reservofficer eller civilt. Det finns även möjlighet att arbeta deltid inom försvaret. Då finns det möjlighet att ha en annan sysselsättning vid sidan om. För att arbeta som civil inom försvarsmakten behöver du inte ha genomfört grundutbildning med värnplikt. Som civilanställd kan du arbeta med ekonomi, IT, personal, logistik, service, och information till sjukvård.

Jobba som konsult

Det är även möjligt att arbeta inom försvarsmakten utan att vara anställd. Försvarsmakten har konsulter som arbetar inom olika områden utanför de yrkesområden som är krigsplacerade. Den som har expertkompetens inom försvarsbranschen och kan då arbeta inom områden som exempelvis IT, personal, juridik och ekonomi. Om du vill starta företag eller har ett företag kan qred.com/se/ hjälpa till med företagslån. De har inga dolda avgifter, inga startkostnader eller bindningstid och du kan få personlig hjälp. De är det självklara valet för en småföretagare. Ett företagslån öppnar upp för olika möjligheter. Ett företagslån kan vara till stor hjälp om du behöver expandera och anställa personal men inte riktigt har det kapitalet. Det kan också vara till stor hjälp att ta ett företagslån för att du behöver stöd och vill ha hjälp för att kunna växa. Eller så kanske det är så att du behöver införskaffa ny utrustning och det inte riktigt finns kapital i företaget för det. Då kan ett företagslån vara användbart. Konsulter anställs ofta för en specifik kompetens eller för att en kompetens behövs en begränsad period och företaget eller myndigheten inte vill anställa någon för så kort tid.

Kämpa om upphandlingar

Du kan förutom att ta enskilda uppdrag välja att försöka vinna någon upphandling hos försvarsmakten eller försvarets materielverk, varje enskild upphandling ställer specifika krav. Om det är något för dig beror helt på vilken typ av företag du bedriver och storleken på ditt företag.

Related Posts

ezy