Dag: 12 januari, 2021

Militära transporter

Militära transporter och militär logistik är ett intressant område som är förenat med andra utmaningar än motsvarande civila transporter. När den militära logistikkedjan planeras så måste ett flertal faktorer tas i beaktande. Dels är det ofta känslig eller stöldbegärlig utrustning som ska transporteras, och dels måste det kunna fungera lika smidigt i både krigs- och…

ezy