Militärhelikoptrar

Inom det militära används helikoptrar för olika syften. Det vanligaste är att de används för trupptransporter, men det finns också helikoptrar som är avsedda för andra syften. De vanligaste bland dem är attackhelikoptrar, helikoptrar som används för att bekämpa ubåtar och helikoptrar till för observation. Militärhelikoptrar i all ära, men nu när våren är här…

ezy